Area main nature reserve@2x Långrumpskogen

Långrumpskogen är en av norra Sveriges mest skyddsvärda naturskogar. Här är träden flera hundra år gamla. Många av de lavar, svampar och insekter du hittar här finns bara i skog som fått leva ostört under mycket lång tid. Stigen i reservatet är i dåligt skick.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Ta av mot Gräsmyr från E4 i Nordmaling. Efter cirka nio kilometer, sväng vänster vid skyltning mot naturreservatet. Följ skogsbilvägen knappt sex kilometer. Parkeringsplats finns vid informationstavlan.