Area main nature reserve@2x Lappmyrberget

Lappmyrbergets naturreservat ligger nära Lövånger och är ett fint utflyktsmål alla årstider. Här växer gamla, täta granskogar med gott om granar som är äldre än 150 år och mycket död ved. Här finns också grundstenar till en gammal boplats. En markerad stig till bosättningen finns skyltad från vägen som passerar utanför reservatet.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat