Luspberget

Skogarna i reservatet är allt ifrån urskogsartade tall- och granskogar till medelålders barrskogar med hög andel lövträd vilka förväntas utveckla mycket höga naturvärden på sikt.

Urskogskaraktären förstärks av en mycket rik förekomst av hänglavar. Uppe på toppområdet finns också dramatiska klippformationer, klippstup och stora block vilket ytterligare förstärker karaktären av vildmark och orördhet.

Reservatet är lättillgängligt och tangeras både i norr och i väster av vägar, den i norr kommer direkt från Storumans samhälle.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 5 km väster om Storumans samhälle och utgörs av ett större skogsberg omedelbart i anslutning till Luspsjön, vilken utgör en vik av sjön Storuman (Umeälven).