Place main hostel@2x Mankeforsstugan Vindelfjällen

Stuga som ligger vackert i fjällbjörkskog vid Vindelälven 2-3 dagsetapper uppströms Ammarnäs. Platsen där stugan står är sedan flera hundra år känd och använd som rastplats.

Säkerhetsutrymme: Farstun är öppen som nödutrymme.

Stugan: 6 bäddar samt 2 sovlavar/britsar i farstun.

Nyckel: Mankeforsstugan är en låst stuga. Nyckel kan bokas. Läs mer om Vindelvaggiledens nyckelsystem via länken nedan.

Skötsel: Länsstyrelsen sköter Mankeforsstugan med egen personal och skötselavtal med Destination Ammarnäs. Minst en gång per år städas stugan grundligt. Alla gäster ska städa stugan, diska, fylla på ved, vädra och vika filtar eller täcken.

Koordinater

RT 90: X 15 Y 73

SWEREF N 73 E 54

Faciliteter:
  • Place main hostel@2x Boende