Place main culture@2x Mårdeseleforsen timmerflottning - Sevärt

Här återfinns ett antal ledarmar som starkt bidragit till att prägla dagens forsmiljö i detta område. För att kanalisera forsen och kunna styra det flottade timret efter älvens nordöstliga del anlades vid 1920-talet en stenslänt, förstärkt och höjd med en kraftig timmerbom. Etableringen av Baggböle sågverk (Umeå) vid 1850-talet innebar startskottet för en allt storskaligare flottning efter älvdalen. 1937 var höjdpunkten då cirka 700 000 kubikmeter virke flottades. Sista flottningsåret efter Vindelälven var 1976.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö