Area main nature reserve@2x Marsfjället

Marsfjällets naturreservat innehåller allt från kalfjäll och fjällbjörkskog i väster till höglänta myrplatåer och urskog i öster. Här finns många vandringsleder som bjuder på storslagna naturupplevelser.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Reservatet ligger 10-15 mil från Vilhelmina, ta väg 1067 mot Stekenjokk, vik av strax före Saxnäs mot Marsliden, därifrån finns vandringsleder rakt in i hjärtat av naturreservatet. Alternativt ta väg 1077 i Stalon mot Dikanäs, strax efter byn Eriksberg korsar vägen den östra delen av naturreservatet.