Marsliden - Marsfjällskåtan eller Marsfjällets topp

Hänvisningsskyltar finns vid huvudvägen i Marsliden som leder dig till parkering och ledstart.

Till att börja med går du genom fjällnära granskog – det är väl spångat och lätt att gå men ganska snart blir det brantare. I skogen kan du se arter som Torta, Linnea och Gullris. Har du tur kan du få se en tretåig hackspett eller kanske en lavskrika som gör dig sällskap.

När du kommer till granskogsgränsen ser du ett vindskydd uppe på en liten backe. ”Apelsinklyftan” – ett perfekt ställe för rast. Här har du en vidunderlig utsikt söderut mot Marssjön och Saxnäs med bland annat Satsfjället i bakgrunden. Västerut har du en mäktig klippa – Rovpentjahke – den sydligaste delen av Marsfjällsmassivet. Sitt gärna och spana efter både fjällvråk, kungsörn och tornfalk - kanske kan du tom få se en jaktfalk.

Från Apelsinklyftan blir vandringen lättare - först genom fjällbjörkskogen och ganska snart är du på kalfjället. Här vandrar du på rishedar in mot Apelsinskalet där du har en härlig fjällmiljö med branta klippor i väst. Det finns många fina platser att stanna till vid utefter Ropenbäcken. Väl vid Apelsinskalet får du en liten ”bergsklättring” upp till västra sidan av Marsfjällsmassivet.

Här kan du välja att antingen gå upp till toppen eller gå mot Marsfjällskåtan. Mot Marsfjällskåtan är det spångat och ganska lättsamt att gå. Du kan även gå till Marsfjällskåtan via leden som går mot toppen men det blir lite längre.

Vandringen upp mot toppen är krävande. Är du vältränad kan du klara hela sträckan på en dag. Vill du ta mera tid på dig är det lämpligt att tälta någonstans nedanför toppen – och bestiga den nästa dag. Sista biten upp till toppen går du på karga blockmarker som saknar kärlvegetation och det är ganska brant. Men det är absolut värt det för väl uppe på toppen (om det hyfsat väder förstås) – får du en vidunderlig utsikt.

Från högfjällsryggen kan du blicka ner mot branta bergväggar och se omfattande spår av isälvars aktivitet i form av rännor och grusackumulationer. Österut över högfjällsplatån ser du de vidunderliga granskogarna ända ner mot Mörrösjöliden och Matskanområdet. Vid klart väder ska man till och med kunna se kyrktornet i Latikberg. Västerut kan du i horisonten se de norska fjällmassiven – Börgefjälls nationalpark med bland annat topparna Sipmeke, Jetnamen, Raines och Kvigtind. Upprymd av din upplevelse blir vandringen tillbaka till Marsliden lättsam.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 15.6 km