Area main nature reserve@2x Mustagumbuberget

​Områdets två toppar är ganska höga, uppemot 470 meter över havet. Mellan de två topparna går en stenig ås med trolsk skog. Här står vridna gamla tallar bland stora stenblock. Vissa har stått här i 500 år.

Mustagumbubergets namn kommer troligtvis från finskans musta kumpu som betyder ”svart kulle”. Ett gammalt finskt svedjebruk med kornåkrar, torkrior och lador ska enligt muntliga uppgifter ha funnits på Mustagumbubergets topp och övre sydostsluttning.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat