Area main nature reserve@2x Norravasund

Området är mycket brandpräglat med flera generationer av tallar. En stig går rakt igenom den norra delen av området, i nordväst-sydostlig riktning.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 9 km sydost om Malå, från Brunlund, norväst om Norravasund går en stig till reservatet. Reservatet beläget nära Malån och Lomselets reservat.