Place main culture@2x Norrbyskär - Sevärt

I slutet av 1800-talet byggde Mo och Domsjö AB upp ett helt sågverkssamhälle på Norrbyskär. Dåvarande verkställande direktör Frans Kempe fick i uppgift att planera och bygga en ny modern ångsåg. Kempe ville skapa ett samhälle som var hållbart och som byggde på samförståndslösningar mellan arbetare och bolagsledning. År 1895 sattes sågen igång och verksamheten växte sedan i omfattning för att nå sin höjdpunkt på 1920-talet. Vid den tidpunkten var mer än 1200 människor bosatta eller verksamma på Norrbyskär, som då var ett väl utbyggt samhälle med all tänkbar social service. Idag är Norrbyskär en välbesökt sommaridyll och arbetarbostäderna har blivit privata sommarbostäder.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö