Place main culture@2x Olofsfors bruk - Sevärt

Olofsfors bruk har den struktur som man kunde se i alla bruk i Sverige. Vid forsarna där vattnet dämdes ligger den ekonomiska kärnan: smedjor och hytta. Ett stycke från ån, längs bruksgatan, ligger arbetarbostäderna. Innanför dessa ligger uthus och täppor. På andra sidan ån, överblickande sin omgivning, ligger herrgården med flyglar, trädgård och park.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö