Area main nature reserve@2x Ormberget

Ormbergets naturreservat ligger ca 14 km väster om Lillögda i Lycksele kommun. Ormberget utgörs av en sydvästsluttning med mycket fina och varierande naturskogar. Här finns gamla granskogar med mycket död ved och grova träd, och tallskogar som är tydligt påverkade av en brand som härjade i området för längesedan. Reservatet ligger ca 150 meter från närmaste väg.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat