Area main nature reserve@2x Överbo

Överbo är ett bra exempel på hur det norrländska landskapet en gång kan ha sett ut. Det kan man fundera över när man vandrar leden genom urskogen. Skyltar med information finns längs slingan och en rastplats finns efter halva vägen.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Area main near parking@2x Nära parkering
  • Area main near toilet@2x Nära toalett
Hitta hit:

Reservatet ligger cirka 15 km söder om Lycksele längs E12, på höger sida strax intill avtagsvägen mot Vindeln.