Area main nature reserve@2x Pelleberget

Skogen på Pelleberget består mest av tall med många tallar på 200-300 år. De flesta tallarna är 130-150 år och växte upp efter en skogsbrand som daterats till 1849. Brandspår är vanliga i hela området och som mest har tre olika brandtillfällen kunnat urskiljas på ett träd.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 35 km VSV om Bjurholm precis norr om samhället Stennäs i Gideälvens dalgång.