Place main culture@2x Ratan - Sevärt

Naturhamnen i sundet, en förutsättning för dåtidens sjöfart, var grunden till att Ratan kommit att få en plats i den svenska historien. På Rataskär, byggdes på 1690-talet ett värdshus för sjöfarande. Knappt 80 år senare uppfördes en tullkammare, där alla varor som sjövägen fördes till och från Västerbotten passerade. Under ett 40-tal år står Ratan i centrum för länets köpmän.

Klockan 6 på aftonen den 16 augusti 1809 ankrade den svenska armadan, under ledning av överamiral Puke, på redden utanför Ratan. Vid tretiden på eftermiddagen den 20 augusti inleddes de ryska attackerna och slaget i Ratan var i full gång. Striden pågick till klockan 8 på kvällen. Ratans by låg i ruiner; husen var sönderskjutna och marken bemängd med stupade soldater.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö