Area main nature reserve@2x Rävahidalen

Reservatet utgörs av en mindre ravin som löper ut i Umeälven mitt mellan byarna Penglund och Västra Pengfors. En mindre bäck med delvis underjordiskt lopp rinner genom ravinen, och ytterligare en tidvis vattenförande bäck ansluter från norr.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 5 km västnordväst om Vännäs på den sydliga utlöparen av Erikabergets östsluttning ner mot Umeälven.