Area main nature reserve@2x Rismyran

Området sträcker sig från ca 300 m över havet i Skäppträskåns dalgång upp till ca 400 m över havet uppe på sluttningen av Blausjaurliden.

På åsen norr om Skäppträskån finns en gammal timrad skogskoja som arrenderas av den forne ägaren. Intill kojan förekommer även andra äldre kulturspår i form av en gammal jordkällare och en tjärdal.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 5 km norr om Malå samhälle.

Var där
  • Default avatar
  • Default avatar
Kommentera
  • Default avatar

    Frida Björkelid

    Gammal gles tallskog, skön att promenera i, hittar du längs skogsbilvägen i norr.

    ungefär 5 år