Place main culture@2x Rismyrliden - Sevärt

Rismyrliden är kanske den gård i Västerbotten som bäst visar hur en jordbruksgård såg ut på 1800-talet. De många byggnaderna var typiskt, med ett hus för varje funktion. Mangårdsbyggnad, sommarstuga, bagarstuga, ladugård, sommarladugård, rundloge, bod, redskapslider, smedja, bastu, jordkällare, lador… Så såg en traditionell västerbottnisk jordbruksgård ut, och så ser det ut i Rismyrliden än i dag. Tretton omålade byggnader från 1800-talets första hälft ligger uppe på en lid, bergssluttning. Här uppe på höjden, omgiven av skog och myr, var risken mindre att korn- och potatisskördarna skulle förstöras av frosten.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö