Area main nature reserve@2x Sjöliden

I Sjölidens västsluttning växer riktig gammelskog. Sluttningen är ganska brant, så ta det lugn och titta dig omkring. Så småningom planar det ut så det blir lättare att gå. I skogen finns mest granar men också många gamla, grova aspar och sälgar. Sådana träd har blivit mycket ovanliga i det brukade landskapet.

Om du känner att det luktar väldigt gott i skogen - gå mot vindriktningen och spana efter en gammal sälg så hittar du kanske den gräddvita dofttickan på stammen. Dofttickan lades förr i linneskåp men är numera så sällsynt att den blivit fridlyst. I skogen häckar också den tretåiga hackspetten. Du kan se spår av den på gamla granar, där fågeln hackat ringar runt stammen för att dricka sav.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat