Sjulsmyran

Reservatet utgörs av en skogmyrmosaik bestående av de tre myrarna Sjulsmyran, Gårdmyran och Orrmyran med skogklädda myrholmar samt omgivande skogsmark. De stora, öppna myrarna är perfekta för långa, härliga skidturer på vårvintern.

En 700 meter lång markerad stig med spång över myren utgår från reservatsentrén till en utkiksplats med utsikt över områdets myrar. Vid stigens slut finns en eldstad.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 10 km sydväst om Bygdeå mot gränsen av Umeå kommun.