Area main nature reserve@2x Skalmodal

Reservatet omfattar den barrskogsklädda södra sidan av dalgången Skalmodal i vars botten Vapstälven rinner. Älven är svenska fjällkedjans enda större vattendrag som rinner mot Atlanten.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger vid Vapstälven nära Norska gränsen. Området är tillgängligt från allmän väg mellan Dikanäs och Hattfjelldal. Vägen går på norra sidan om Vapstälven och reservatet ligger på södra sidan.