Area main nature reserve@2x Skjutbaneberget

Skogar på sandmark är lättvandrade. Det gör även att de är lätta att avverka. Därför är få naturliga tallskogar på sand kvar idag. Men på Skjutbaneberget finns gammal tallskog som är lite påverkad av skogsbruket.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Kör norrut på E 4 från Nordmaling. Tag av och följ Öreälven norrut till Torrböle. Tag av på den första gruvägen i början av byn.