Skovelsjöberget

Reservatet utgörs av skogen på båda sidor av Skovelsjön med berget Skovelsjöberget som högsta punkt, samt ett nord- och sydvästsluttande landskapsnitt med flacka skogspartier och flera myrområden och tjärnar.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Kör norrut från Åsele på väg 90. Passera avfarten till Torvsjö och ta nästa till höger på andra sidan Gammelgårdsberget. Efter 9 km passerar vägen Skovelsjön och det finns entréer till reservatet på båda sidorom sjön.