Södra Degernässlätten-Sundet

Området längs Degernäsbäcken har sedan lång tid dragit till sig rastande fåglar. Effektiva dikessystem och en allt tidigare snösmältning har dock gjort att vårens smältvattenpölar och översvämningar minskat. Här finns nu istället iordningställda svämsjöar och våtmarker som gör att platsen varje vår fortsätter vara ett paradis för flockar av svanar, gäss, änder och tranor.

Beträdnadsförbud utanför stigar från 1 april

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte vistas i området 1 april–15 maj (hela reservatet) och 1 april–15 augusti (inom betesfållorna). Plattformar och vägen mellan Stöcke och Innerskäret får användas även under dessa tider.

Visa hänsyn till fåglar, bönder och betesdjur genom att hålla dig till anvisade vägar och besöksplatser. Kom också ihåg att hålla hunden kopplad och undvik att gå på växande gröda.

Karta över områdena med beträdnadsförbud

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Kör N Obbolavägen från Umeå, förbi flygplatsen och sväng av mot Degernäs. "Skådarlimpan" ligger längs med vägen.