Sörliden

Inom området finns en myr som är hydrologiskt ostörd men bär spår av tidigare hävd i form av tre förfallna slåtterlador samt rester efter myrhässjor. Sluttningen ovanför myren domineras av tätvuxen tallnaturskog av lingonristyp. Här förekommer minst tre generationer tall med upp till 350-åriga grovgreniga överståndare samt rikligt med grova torrträd, högstubbar och vindfällen.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger på gränsen till Lycksele och Norsjö kommuner, ca 30 km norr om Åmsele i sydväst sluttning ner mot Kalvmyran.