Area main nature reserve@2x Stavaliden

Skogen i området domineras av en 150-årig tallgeneration med ett sporadiskt inslag av 300-åriga tallar. I mindre delar av området finns den 300-åriga generationen av tall väl representerad och majoriteten av dem bär väl synliga spår ifrån minst två skogsbränder.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 8 km nordost om Åmsele.