Place main resting cabin@2x Stenbitkojan Stenbithöjden

Öppen koja för rast eller övernattning. Observera att det är förbjudet att köra snöskoter upp till Stenbitkojan.

Faciliteter:
  • Place main resting cabin@2x Raststuga
  • Nfsps1iaggmnlexamzzi

    Vad gäller för Länsstyrelsens stugor i sommar?

    Västerbottens län 16 jun

    Länsstyrelsens stugor kommer att stå öppna under sommaren, men vi uppmanar besökare att nyttja dem med stort eget ansvar på grund av det rådande läget. Till sommaren förväntas många besökare till länets naturreservat och fjällområden. På grund av covid-19 råder andra förutsättningar än i vanliga fall. Länsstyrelsen välkomnar besökare till naturreservaten. Naturen ger möjlighet till återhämtning och får oss att må bra. Därför är det extra viktigt att vi visar hänsyn, både...