Area main nature reserve@2x Stensvattsberget

Ett bergsmassiv med två åsryggar med myrar emellan. Reservatets skogar består till stor del av naturskogsliknande barrskogar. Området ligger nästan helt ovanför högsta kustlinjen, ca 265 meter över havet. När havsnivån var som högst efter istiden låg reservatet på stranden av en ö.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Åk väg 92 västerut från Bjurholm. Ta av söderut mellan Balåker och Balsjö mot Ljusåker. Ta av mot Stensvattnet efter ca sju kilometer.