Storavan

På våren är Storavan en bra fågelskådningsplats för nybörjare och för familjeskådning med barn. Här finns ofta möjlighet att se fåglarna på närmare håll än på andra platser kring Umeå.

Området ingår i det nätverk av rastplatser för fåglar som finns i och runt Umeälvens delta. Från Andersberget i söder har du den bästa överblicken över våtmarken. Här går det också att beskåda fåglarnas rörelser mellan Storavan och andra fågelområden runt Stöcke, Degernäs och Umeälvens delta.

Beträdnadsförbud utanför stigar från 1 april

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar 1 april–15 augusti (delar av reservatet) 1 april–15 maj (hela reservatet). Plattformar för fågelskådning får användas även under dessa tider.

Karta över områdena med beträdnadsförbud

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Rullstolsvänligt
Hitta hit:

Kör E4:an söderut från Umeå.Sväng av mot Stöcksjö och kör mot Stöcke, väl där följ skyltning.