Area main nature reserve@2x Stortjärnberget

Flera historiska bränder har präglat tallskogen på Stortjärnberget. De äldsta tallarna i sluttningen har flera så kallade brandljud, stamskador som orsakats av värmen från elden. När en skada uppstår i barken försvarar sig tallarna mot insektsangrepp genom att utsöndra kåda. Den kådinpregnerade veden står sig länge mot tidens tand och brandskadade tallar kan därför bli mycket gamla.

Ett annat tecken på att skogen har brunnit är inslaget av lövträd som sälg och asp. Dessa arter är bra på att etablera sig i den öppna miljön som uppstår efter en brand, men har svårt att sprida sig i sluten skog.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat