Place main hostel@2x Norra Ljusliden stuga

Stugan ligger i viken av den stora sjön Ransarn. Här finns 13 + 2 bäddar fördelat på fyra rum. På gården finns även en gammal stuga.

Kostnad: 100 kr/natt/person.

Historia

Ransarn är en nybyggarmiljö i fjällen från 1890-1920. Ransarnområdet är ett av de senast koloniserade områdena i Sverige. De nybyggen som funnits här, som mest 12, upptogs mellan 1890 och 1920 och med ett undantag har de övergivits i samband med Ransarens reglering på 1950-talet.

Några av gårdarna har varit bebodda senare. Ända fram till regleringen saknade Ransarnområdet vägförbindelse till omvärlden. Här levde man länge enligt nybyggarnas livsmönster som i huvudsak byggde på jakt och fiske, kombinerat med kreaturshållning.

Fiske

Ransarn är känd för sitt vinterfiske efter rödning. I sjön finns både öring och röding, samt en del lake. Statens fiskekort för fjällfiske gäller. I Ransarån gäller speciella regler.

Koordinater

RT90: X 7239150 Y 1459150

Sweref 99: N 7236683 E 496827

Faciliteter:
  • Place main hostel@2x Boende
  • F3q2mapxw3csnq5u5bmu

    Corona och Länsstyrelsens stugor

    Västerbottens län 7 sep

    Länsstyrelsens stugor står öppna för besökare, men vi uppmanar dig som nyttjar dem att ta stort eget ansvar. Vi välkomnar besökare till naturreservaten och lederna i fjällen. Friluftsliv och vistelse i naturen ger återhämtning och får oss att må bra. Tänk på det här om du nyttjar våra öppna stugor, kojor och rastskydd: De går inte att boka, utrymmena kan behöva delas med andra. Det finns begränsade möjligheter att hålla god hygien. Anläggningarna städas endast av...