Svansele dammängar

Vid Svansele dammängar har det bedrivits slåtter sedan 1700-talet. Idag sköts dämningen av byborna och en del av ängarna slås med lie på gammalt vis för att bevara den historiska miljön. Ängarna och de restaurerade gamla ladorna syns bäst från Kortudden, som också har en grillplats.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära toalett
  • Barnvagnstillgängligt
Hitta hit:

Om du kommer från Bolidenhållet åker du med fördel upp längs Skellefteälvs norra sida över Petiknäs. Åk genom Svansele by, i riktning Petikträsk. Strax efter utfarten ur Svansele by finns en skylt åt nordost. På stickvägen når du Petikån med bro vid dammen och rastplats.