Svansele dammängar

Vid Svansele dammängar har det bedrivits slåtter sedan 1700-talet. Idag sköts dämningen av byborna och en del av ängarna slås med lie på gammalt vis för att bevara den historiska miljön. Ängarna och de restaurerade gamla ladorna syns bäst från Kortudden, som också har en grillplats.

Att göra:
 • Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Nära parkering
 • Nära toalett
 • Barnvagnstillgängligt
Hitta hit:

Om du kommer från Bolidenhållet åker du med fördel upp längs Skellefteälvs norra sida över Petiknäs. Åk genom Svansele by, i riktning Petikträsk. Strax efter utfarten ur Svansele by finns en skylt åt nordost. På stickvägen når du Petikån med bro vid dammen och rastplats.

 • Z4jdjzofgv5u63v3ywjo

  Naturreservat att besöka under vintern

  Västerbottens län 24 feb

  Många av länets naturreservat ligger långt från allmänna vägar. Det innebär att de kan vara svåra att nå vintertid eftersom många mindre vägar inte plogas. Här listar vi naturreservat där vi vet att det plogas regelbundet. Det finns förstås fler reservat som går att nå på vintern men där plogningen inte sker lika regelbundet. Bjurholm Lagnäset. Det går att parkera vid idrottsplatsen inne i Bjurholm och sen gå efter plogad väg till reningsverket. Från reningsverket är de...