Svärmorsleden Björnlandets nationalpark

Den kanske mäktigaste leden i parken. En lämplig helgtur kan påbörjas på fredag kväll i Angsjökojan. Under lördagen är det sedan lämpligt att vandra till Svärmorskojan. Ta någon av de andra lederna upp till Björnbergets topp. Följ sedan gröna leden till Svärmorskojan. Från entré Angsjö är det drygt 6 km till Svärmorskojan men tänk på att en skogskilometer tar längre tid.

Följ grön markering.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 12.0 km