Area main nature reserve@2x Tallsjöbergen

Området utgörs av flera mindre berg som ligger likt urskogsöar i omgivna av myrmarker. Granskogen är gammal och prydd med hänglavar. Det finns även lövrika områden och här och var står gamla knotiga tallar.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Ta väg 92 österut från Åsele. Ta av mot väg 365 och vik sedan av mot Yxsjö. Passera Södra Insjö, Rosendal och Renberget och ta av ca 1200 m innan du kommer till byn Forsbacka.