Area main nature reserve@2x Tjäderberget

Tjäderberget är ett fantastiskt naturlandskap med gammal skog, trolska tjärnar, bäckar och små öppna våtmarker. Här kan du vandra i timmar utan att se vare sig en skogsbilväg eller ett kalhygge.

Det finns inga leder i området utan tanken är att besökare ska orientera sig på egen hand för att få en verklig vildmarksupplevelse. Vi har pekat ut åtta platser i reservatet som kan vara särskilt intressanta att besöka. Du hittar dem här i kartan.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 20 km sydost om Lycksele.