Torpet–Nattsjöstugan–Dainanäs, Marsfjället och Dainan

Sträckan Nattsjöstugan–Dainanäs under anläggande

Observera att sträckan Nattsjöstugan-Dainanäs endast är snitslad, Den röjs och målas sommaren 2021.

I Marsfjällets östligaste delar finns öppna och lättvandrade tallskogar.

Du kan ansluta till leden antingen vid ”Torpet” eller Nattsjöns parkering i Marsfjällets naturreservat. Det går också att ansluta från Dainanäs i Dainans naturreservat.

Om du börjar vid Torpet delar sig leden efter 200 meter och du följer den som går söderut mot Svartsjön. Efter 50 meter passerar du en bro. Vandringen går genom blandskog med gamla knotiga tallar, här kan du se arter som torta, linnea och gullris. På vägen passerar du Matskansåns forsar.

Efter 2,5 km kommer du till Svartsjön. Leden följer östra sidan om sjön. Väster om Svartsjön finns ett område med 500 åriga tallar. Sjöarna i området är klarvattensjöar med både öring och röding, så det kan vara värt att prova fiskelyckan. Lös fiskekort på NatureIT.

När du passerat Svartsjön kommer du in i ett område (öst om leden) som kallas för Styggrubba, ett otillgängligt och stenigt område. Här finns fina möjligheter att stöta på lavskrikor, korsnäbbar, lappmesar och tretåiga hackspettar. Har du riktig tur kanske du får se en björn.

Efter en vandring på 5 km kommer du till Nattsjöstugan, vackert belägen vid Nattsjön. Här finns möjlighet till övernattning.

Härifrån till Dainanäs är det 12 km genom djup granskog och öppna kärr. Under vandringen mot Dainanäs är ett fikastopp uppe vid rastplatsen på Måsberget (670 meter över havet) en bra idé. Platsen ger en fantastisk utsikt över skogslandskapet och ända in mot snöklädda Marsfjällstoppar.

Snart lämnar du Marsfjällets naturreservat och kommer så småningom in i Dainans naturreservat. Här på Lill-Tallberget ligger Dainanäs som är ett statligt byggnadsminne som förvaltas av Statens fastighetsverk.

Fjällägenheten Dainanäs är från slutet av 1800-talet och anlades av nybyggaren Markus Lundin. Här finns knuttimrade stugor med kringbyggnader vackert omgivna av gamla slåtterängar. I ett av husen kan du övernatta och känna på känslan av hur det var att bo i väglöst land. Härifrån är det sedan 6 km ut till bilvägen på andra sidan sjön.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 28.7 km
  • Ny vandringsled i storslagen urskog

    Västerbottens län 22 jun

    Länsstyrelsen har anlagt en ny vandringsled i Vilhelmina kommun på totalt fem mil i riktig urskog. Leden binder samman Matskanområdet i Marsfjällets naturreservat med Dainans naturreservat. – Den nya leden öppnar upp de fantastiska urskogsområdena Matskan och Dainan för besökare. Den går genom ett stort, vilt och varierat naturområde utan att passera en enda bilväg. Det är unikt i länet och ett fantastiskt tillskott för friluftslivet, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektö...