Area main nature reserve@2x Tvärmyrkullen

Reservatet är ett stort kuperat skogslandskap med flera mindre bergtoppar. På höjderna finns gott om hällar och små stup som tillsammans med de ofta senvuxna, hänglavsklädda träden ger karaktär åt skogen. Längs de bäckar som löper genom området är miljön frodigare med örtrika bäckdrag och välväxt granskog.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 25 km sydväst om Åsele.