Öbergsleden Innerviksfjärdarna

Ungefär en mil från centrala Skellefteå ligger Öbergsleden som går i varierad terräng runt byarna Stackgrönnan och Nyhamn. Hela leden är drygt sex kilometer lång och du kan nå den på flera ställen. Längs Öbergsleden finns ett antal grillplatser och vindskydd.

Förvaltning och underhåll sköts av Folkets Hus Nyhamn.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 6.0 km