Västernabben

Västernabben är ett av de naturreservat som bildades för skydd och skötsel av Banverkets kompensationsåtgärder för Botniabanans dragning genom Umeälvens delta. I öster gränsar Västernabben till reservatet Umeälvens delta, de är endast avskiljda från varandra av väg E12.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Kör Norra Obbolavägen från Umeå mot Obbola, ta av mot Lövholmen.