Area main nature reserve@2x Viberget

Viberget sticker upp likt en val ur odlingslandskapet. Det var inlandsisen som gav det sin avlånga form. Granskog, med inslag av lövträd och döda träd finns på Vibergets nordsluttning. Döda träd och lövskog är viktiga för många djur och växter, men blir allt ovanligare i skogarna. Om du känner en kola- eller lakritsdoft är det dofttickan som växer i stort sett bara på gamla sälgar. Lukten kan kännas på mer än 10 meter.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger ca 6 km nordväst om Vindeln.