Vojmsjölandet

Vojmsjölandets naturreservat är ett vidsträckt, väglöst vildmarksområde som ligger på förfjällsplatån mellan Vojmsjöns och Malgomajs dalgångar.

I Vojmsjölandet och det angränsande Marsfjällets naturreservat finns möjlighet att vandra genom väglöst land i dagar. Större delen av Vojmsjölandet är ett riktigt vildmarksområde utan några särskilda anläggningar för friluftslivet.

Merparten av reservatet ligger åtminstone några kilometer från närmsta väg, förutom delområdet Måsjöberget i nordost där det finns flera skogsbilvägar. På Måsjöberget finns ett demonstrationsområde inom Vilhelmina Model Forest. En stig leder besökaren genom brandpräglad skog och det finns en iordningställd grillplats.

Att göra:
  • Naturreservat