Area main nature reserve@2x Vojmsjölandet

Vojmsjölandets naturreservat är ett vidsträckt, väglöst vildmarksområde som ligger på förfjällsplatån mellan Vojmsjöns och Malgomajs dalgångar.

I Vojmsjölandet och det angränsande Marsfjällets naturreservat finns möjlighet att vandra genom väglöst land i dagar. Större delen av Vojmsjölandet är ett riktigt vildmarksområde utan några särskilda anläggningar för friluftslivet.

Merparten av reservatet ligger åtminstone några kilometer från närmsta väg, förutom delområdet Måsjöberget i nordost där det finns flera skogsbilvägar. På Måsjöberget finns ett demonstrationsområde inom Vilhelmina Model Forestlänk till annan webbplats. En stig leder besökaren genom brandpräglad skog och det finns en iordningsställd grillplats.

Att göra:
  • Area main nature reserve@2x Naturreservat