Vormforsen

Vormforsen är en av Vindelälvens mäktigaste forsar med en fallhöjd på nio meter på en 500 meter lång forssträcka. Forsen är välbesökt sommartid, både som rastplats för bilturister som kör utmed Vindelälven och som utflyktsmål för lokalbefolkning och stugägare. Varför inte prova rastplatsen på södra sidan?

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Entré från två håll, enklast är från väg 363 mellan Rusksele och Vormsele.