Vorrberget

Här finns över 300 år gamla träd och gott om ovanliga och hotade arter som trivs i gammelskogen. Lavskrika och tretåig hackspett är exempel på ovanliga fåglar som kan påträffas i området. Här finns även en växtplats för den sällsynta orkidén skogsfru.

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Reservatet ligger 4 km väster om Vindeln.