Högklinten, Naturreservat

Det 281 meter höga berget Högklinten är en fantastisk plats att se och uppleva världsarvet Höga Kusten på. Härifrån har man milsvid utsikt, från Örnsköldsvik i norr till Härnösand i söder. Vid klart väder framträder högsta kustlinjen tydligt på bergshorisonten i norr och väster.

Syftet med reservatet

Syftet med reservatet är att långsiktigt bevara värdefulla naturmiljöer och Högklintens höga värde för friluftsliv. Reservatet ska vara tillgängligt för allmänheten med goda möjligheter att se, uppleva samt få information om bergets naturvärden och landhöjningen.

Landhöjning och urbergsgrottor

Hela naturreservatet är starkt svallat av havsvågor och domineras av hällmarker. På berget dominerar fin hällmarksskog med gamla krumma "bonsai-tallar". Här finns även inslag av gran, björk och asp. Mer produktiv skogsmark finns endast på sammanlagt ett par hektars areal. Den mänskliga påverkan har överlag varit låg och det finns gott om flerhundraåriga tallar och senvuxna granar. Området bedöms vara värdefullt för värmeälskande insekter knutna till tallved.

Fler geologiskt intressanta formationer påträffas i bergets nordbrant där det finns ett tiotal urbergsgrottor.

Klapperfälten

Högklintens syd- och ostsluttningar har varit mycket exponerade för havets krafter. Här finns flera stora klapperfält som har bildats genom vågornas svallning mot vad som längre tillbaka i tiden varit havsstränder. Landhöjningen har sedan gjort att vi idag hittar dem högt ovan dagens havsnivå. Många av klapperfälten har tydliga strandvallar, en gång i tiden formade av havet.

Klapperfälten bildades under Östersjöns alla stadier efter den senaste istiden. De över 25 meter har formats av Littorinahavet, över 150 meter av Ancylussjön och över 250 meter av Yoldiahavet. Exempel på det senare finns 300 meter söder om toppen, knappt 260 meter över havet. Det räknas som ett av världens högst belägna klapperfält. Att det ligger så högt betyder att det har bildats långt tillbaka i tiden, uppskattningsvis för mer än 9 000 år sedan.

Fakta

Beslutsår: 2008Storlek: 78 hektarKommun: KramforsFörvaltare: LänsstyrelsenSkyddsområde: Naturreservat, Världsarv

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Kör du från Nordingrå mot Mjällom så svänger du av åt vänster en knapp kilometer före affären i centrala Mjällom. Efter ca 400 meter svänger du vänster igen. Du når ett sandtag som fungerar som parkering. Vägen upp till toppen är bommad så nu fortsätter du till fots. Det är nästan 2 km att gå och ganska brant uppför. Det går även att åka buss till Mjällom. (För busstider sök på dintur.se.) Därifrån kan du följa Världsarvsleden upp till Högklinten. Det är ca 3 km att gå upp till toppen. Om du vill ha en fin rundslinga kan du fortsätta längs leden och gå den längre sträckan ner.