Årsbäcken

I Årsbäckens naturreservat kan du ströva längs en trolsk liten skogsbäck där vattnet varierar över året. Här finns en stig som följer bäckfåran. Längs vattnet växer den ovanliga skogslinden, men även lönn, asp, björk, al och gran.

Om hösten kan du plocka olika matsvampar. Här kan du hitta hasselbuskar och växter med spännande namn som kanelros, ormbär och korallrot. I skuggan mellan träden trivs sällsynta snäckor och sniglar.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

  • Kommer du hitta en ny favorit?

    Länsstyrelsen Västmanlands län 27 sep

    Kohagen, Kråksten, Lindöberget, Vinnsjömossen och Årsbäcken är de senaste naturreservat som lagts in i Västmanlands naturkarta. I Kråksten kan du till exempel se länets högsta vattenfall och i Vinnsjömossen växer det svamp på bergknallarna i myrarna. Kanske blir något av de fem ditt nya favoritreservat!