Hemfallet

Mellan Skultuna och Tillberga ligger det lilla naturreservatet Hemfallet. Här är terrängen är omväxlande och dramatisk. Följ den lilla stigen som går längs med och upp och ner över områdets bergknallar. Uppe på topparna har du fin utsikt över det omgivande jordbrukslandskapet. På en av höjderna finns spår av det som för längesedan troligtvis var en fornborg eller bevakningsplats. För att nå den behöver du kliva av stigen och klättra upp för en brant.

Skogen i området är gammal. Uppe på höjderna, där berget går i dagen, är skogen öppen och gles medan den växer tätare i låglänta partier. Överallt kan du se döda träd i olika stadier av nedbrytning. Träden är viktiga för många lavar, svampar, insekter och fåglar. På våren täcks marken av blåsippor. Området har ett rikt djurliv och har du tur kan du se älg, rådjur eller kronhjort under ditt besök.

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Hitta hit:

Hemfallet ligger norr om Västerås. Kör av från E18 i Västerås mot Sala på väg 56. Kör i cirka 8 kilometer och sväng sen vänster mot Skultuna. Fortsätt på denna väg i cirka 3 kilometer. Precis innan vägen fortsätter uppför en backe, finns en liten parkering på vänster sida. Från parkeringen går en markerad stig som efter cirka 240 meter leder dig fram till naturreservatet.

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

  • Nu finns Hemfallet med i Naturkartan

    Länsstyrelsen Västmanlands län 24 sep

    Hemfallet är ett av länets nyare naturreservat. Området ligger norr om Västerås mellan Skultuna och Tillberga. Det är inte stort men bjuder på omväxlande och dramatisk terräng. Om du följer den cirka 800 meter långa stigen får du klättra både upp och ner över bergsknallar medan du tar dig runt i området. Väl uppe på höjderna har du fin utsikt över det omgivande jordbrukslandskapet. Det finns inga färdigställda rastplatser men gott om stenar eller liggande gamla träd som du...