Informationstavla, Kråksten

Cirka 20 meter bakom informationstavlan hittar du Brudslöjan, länets högsta vattenfall. Naturreservatet inte har någon uppmärkt parkeringsplats men det går att ställa ett par bilar på andra sidan Ängelsbergsvägen, mittemot naturreservatet.

Faciliteter:
  • Information

Kontakta oss

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

  • Nu är bästa tiden att se länets högsta vattenfall

    22 mar

    Smältvatten fyller just nu vattenfallet Brudslöjan i naturreservatet Kråksten. Brudslöjan, med sina fem meter i fallhöjd, är länets högsta vattenfall. I reservatet finns stigar som går genom gammal bergslagsskog och naturen passar bra för vandring om snön inte är för djup. Kråksten ligger cirka fem kilometer öster om Fagersta. Själva vattenfallet hittar du i den sydöstra delen. Det syns från Ängelsbergsvägen som går längs med reservatets södra gräns. Stora delar av året är...