Vandringsled, Jättåsarna

Från parkeringen i reservatets södra del finns en vandringsled som ingår i Bruksleden. Det är en stig av varierad bredd som i stort följer den gamla "Semlavägens" sträckning som fanns redan under 1600-talet. Huvudleden slingrar sig i nord-sydlig riktning från naturreservatet Svartberget i söder och genom området. Den passerar längs med kraftledningsgatan och flera gruvhål innan den löper vidare i riktning mot Fagersta.

Alldeles vid Jätteåsarnas fot i söder delar sig leden och en ostlig väg klättrar på bergets sydsluttning bort mot Augustagruvan. Vägen är tydligt uppbyggd av restprodukter från gruvorna bestående av kalkhaltigt stenkross. Bitvis utgör den en hylla i terrängen. Även denna väg ingår numera i Bruksleden

Att göra:
  • Vandring
Längd: 1.7 km

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.