Area main nature reserve@2x Näs

I Näs kan du vandra genom skogen och njuta av utsikten från höjderna. Ta med picknickkorgen och spana efter fåglar vid Skedvisjöns strand. Från grusvägen som går genom reservatet leder en stig till Trånggatan. Trånggatan är en smal bergsskreva som precis är tillräckligt stor för att en smalare, vuxen person ska kunna ta sig igenom den.

I området finns spår av hur människor utnyttjade skogen i äldre tider. Här finns kolbottnar och en ruin av en kolarkoja. Kolbottnar är rester efter kolmilor där man gjorde träkol. I kolarkojan bodde den som vaktade så att kolmilan inte skulle brinna upp.

Skogen består av gammal barrskog med många döda träd, både stående och liggande på marken. I skogen finns också några ovanligt gamla aspar.

Att göra:
 • Area main nature reserve@2x Naturreservat
Tillgänglighet:
 • Area main near parking@2x Nära parkering
Hitta hit:

Från Kolsva når du Näs via Bruksgatan som går över i Skedvivägen, riktning sydväst. Sväng höger där du ser skyltarna "Naturreservat 1" och "Tålbo 4".

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Vill dit
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200125112042 4 1nfn6c3
 • 20200511202838 4 p8eilh
 • 20190523101713 jag1
 • 20180613151347 img 20170725 203917 profile
 • Default avatar
 • 20180421063825 4 qumbai
 • 20180306114944 4 19eev2z
 • 20170828131301 p6150030 red
 • 20170428082329 4 pont6w
 • Default avatar
Var där
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20200713160145 4 wq9deu
 • 20200420112621 4 1x4wvmo
 • Default avatar
 • 20200415205626 4 9vjyzd
 • Default avatar
 • Default avatar
 • 20180320171548 4 1cntz9s
 • 20200125112042 4 1nfn6c3
 • 20190523101713 jag1
 • 20190823064115 4 1knj77l
 • 20190621173643 4 bebh16
 • Default avatar
 • Default avatar
 • Default avatar
Kommentera
 • Default avatar

  Thomas Gidlund

  Trolsk och magisk miljö. Spännande att försöka pressa sig igenom klippskrevan. Tids nog så ska jag klara det 😀

  5 månader