Översta gamla bytomt, Björksta bronsåldersbygd

Här vid Översta gamla bytomt finns flera hällar med ristningar. Skepp, människofigur, ringar och skålgropar i rader. Sluttningarna ned mot bronsåldershavet var bra lägen för bosättningar och jordbruk. Här i närheten finns också gravar och andra platser där människor bodde på bronsåldern.

Att göra:
  • Kulturmiljö
  • Vandring
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
Faciliteter:
  • Information
  • Parkeringsplats
  • Rastplats

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.