Place main culture@2x Översta gamla bytomt, Björksta bronsåldersbygd

Här vid Översta gamla bytomt finns flera hällar med ristningar. Skepp, människofigur, ringar och skålgropar i rader. Sluttningarna ned mot bronsåldershavet var bra lägen för bosättningar och jordbruk. Här i närheten finns också gravar och andra platser där människor bodde på bronsåldern.

Att göra:
  • Place main culture@2x Kulturmiljö
  • Place main hiking@2x Vandring
Tillgänglighet:
  • Place main near parking@2x Nära parkering
Faciliteter:
  • Place main resting@2x Rastplats
  • Place main info@2x Information
  • Place main parking@2x Parkeringsplats

Kontakta oss

Lstulogga farg centrerad webb

Ylva Granath

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.